Nakon što je 1842. godine Ilirska stranka pobijedila na izborima u Zagrebu, počeli su je mađai ocrnjivati na austrijskom dvoru. Optuživali su pripadnike ”Ilirskog pokreta” da su rusofili i veleizdajnici.

Ban grof Haller predložio je dvoru zabranjivanje ilirskog imena kao najprikladnije sredstvo da se umire hrvatske prilike. I doista, Ferdinand I. je 1843. godine izdao naredbu kojom se zabranjuje ilirsko ime (ilirizam, Ilirija, ilirski jezik) i ilirski simboli (grb s polumjesecom i zvijezdom, koji se i danas nalazi u kruni hrvatskog grba).

Ilirski pokret nastao je pod uticajem dela Jana Kollára o slavenskom jedinstvu (panslavizam). Sam pojam „ilirski“ preuzet je iz humanističke istoriografije, a trebao je dokazati da su Slaveni autohton narod na tom prostoru. Tako je „ilirski“ postao sinonim za „južnoslavenski.“ Prema Kolláru svi su Slaveni jedan narod s četiri narječja: ruskim, češkim, poljskim i ilirskim. Jedinstveni književni jezik, utemeljen na staroj dubrovačkoj književnosti viđen je kao glavna odrednica toga jedinstva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here