Arhangel Mihailo spasava grešne, a posebno ako se molite Arhangelu Mihailu u ponoć 18. na 19. septembar (Čudo u Honi) i 20. na 21. novembar Sabor Svetog Arhangela Mihaila, jer Arhangel Mihail za svoj praznik noću odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vreme gasi. Molite se te noći i On će uslišiti molitvu u kojoj pitate da upokojene (po krštenim imenima) izbavi iz Ada. Pomenite krštena imena bližnjih, prijatelja i rođaka, dodavajući pri tom «i srodnike po telu do Adamova kolena».

Arhistratig Božiji Mihail se javio jednom od bogougodnih monaha bratstva manastira Svetog Arhistratiga Božija Mihaila u Kremlju 11.8.1906. godine, gde je ova molitva napisana na priprati Hrama, i rekao mu: „Koji čovek bude čitao svaki dan molitvu ovu, toga dana neće ga se dotaći na đavo ni zao čovek, lenjost neće sablazniti srce, a ako li se čovek upokoji, to dušu njegovu ad neće primiti. Amin“

Molite se za praznik Arhangela Mihaila 19. septembra (Čudo u Honi) i 21.11. Sabor Svetog Arhangela Mihaila. Molite se 18. septembra (i 20. novembra) u 12 sati noću, jer Arhangel Mihail za svoj praznik noću odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vreme gasi. Molite se te noći i On će uslišiti molitvu u kojoj pitate da upokojene (po krštenim imenima) izbavi iz ada. Pomenite krštena imena bližnjih, prijatelja i rođaka, dodavajući pri tom «i srodnike po telu do Adamova kolena».

Takođe se možete moliti i za sve svoje žive bližnje (decu, muža, roditelje…) svakodnevno, pominjući njihova krštena imena.

Preporučljivo je da se to uradi svako jutro.

        MOLITVA SVETOM ARHISTRATIGU MIHAILU   Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.  O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij miro blagostinje na rabe Tvoje (imena).  O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.  O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima, i Svih Svetih!  O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.  Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži ćavolskih, uvek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.  O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika, i Svih Svetih, i svih Nebeskih Sila. Amin.  O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim (imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne smrti i od svakoga zla, i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.  Sveti Arhistratiže Božji Mihaile sa svim Nebeskim Silama, molite BOGA 
 za nas!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here